Postignite 24/7 nadzor vašeg MS SQL Servera

SQL Diagnostic Manager omogućuje:

  • Praćenje performansi fizičkog i virtualnog okruženja
  • Praćenje plana upita kako bi se našao uzrok blokada i zastoja
  • Integrirani SQL Doctor daje stručne preporuke
  • Jednostavna integracija s Microsoft SCOM
  • Prediktivno uzbunjivanje s postavkama kako bi se izbjeglo lažne uzbune
  • Web nadzorna ploča daje pregled ključnih pitanja i upozorenja

 

PRAĆENJE PERFORMANSI FIZIČKOG I VIRTUALNOG OKRUŽENJA

Jednostavno pratite izvedbu i fizičkog poslužitelja i VMware ili Hyper-V poslužitelja virtualnog okruženja kako bi dobili potpuni uvid u SQL Server baze podataka. Pogledajte podatke o izvedbi i upozorenja za virtualne strojeve kao i njihove domaćine, uključujući pregled CPU, memorije, korištenja diska, mreže itd. Na ovaj način dobivate sliku performansi cijelog SQL Server okruženja.

NADZOR IZVOĐENJA UPITA

Pronađite i pratite neučinkovite i loše SQL upite, serije, izjave i pohranjene procedure koji su uzrok blokada i zastoja servera. Omogućeno je pronalaženje najčešćih upita ili upita koji troše neobično mnogo CPU ili I/O. Na svakom pojedinačnom serveru mogu biti postavljeni pragovi koji omogućuje veću fleksibilnost sustava, a sučelje omogućuje lako pronalaženje najskupljih upita kroz uvid u izvršenje samih upita.

INTEGRIRANI SQL DOCTOR DAJE STRUČNE PREPORUKE

Stručne preporuke IDERA SQL doktora sada su integrirane u SQL za Diagnostic Manager. Poboljšajte performanse i ubrzajte rješavanje problema s ugrađenim savjetima za podešavanje i najboljim praksama razvijenim od strane SQL Server MVP. Ove ažurirane preporuke su integrirane u analizu radnih procesa i daju posebne upute za rješavanje problema uključujući automatsko korektivne skripte, a daju i linkove na srodne online sadržaje za povećanje performansi vašeg SQL Servera.

DIJAGNOSTIKA PLANA UPITA

Mogućnost dijagnostike plana upita. Pogledajte visoku razinu informacije o izvedbi upita kroz aplikacije, baze podataka i korisnike s poboljšanim mogućnostima dubokog kopanja u pojedinim upitima kako bi se vidio detaljni SQL tekst, XML izvršenja plana i grafički prikaz izvršenja planova.

PREDIKTIVNO UZBUNJIVANJE

Izbjegavajte lažne uzbune pomoću funkcije adaptivnog uzbunjivanja i postavite pragove upozorenja na temelju ugrađene statističke analize povijesti izvedbe vašeg servera.

PLANIRANJE KAPACITETA

Shvatite trendove i pogledajte prognozu rasta svog SQL Server okruženje kako biste razvili bolji plan za buduće potrebe.

MOBILNI PRISTUP

Pristup SQL Diagnostic Manager-u omogućen je s bilo kojeg mjesta. Koristite bilo koji mobilni uređaj, kao što su iPhone, Android, BlackBerry ili tablet kako biste vidjeli stanje u stvarnom vremenu kao i povijesne podatke o performansama SQL Servera. Osim toga možete vidjeti ili ubiti sesije, pokrenuti i zaustavite poslove i pokrenuti upite te riješiti ili dijagnosticirati probleme na daljinu, dok ste u pokretu.

Pogledajte demonstraciju mobilnog pristupa.

WEB KONTROLNA PLOČA

Prijavite se s bilo kojeg mjesta i brzo provjerite status nadziranih servera kako bi lako prepoznali i dijagnosticiralii probleme. Prikazuje se trenutno stanje praćenih instanci, omogućen je detaljni dubinski prikaz pojedinih instanci, prikaz najpopularnijih pojava problema s performansama, i pregled svih aktivnih upozorenja. Prilagodite svoj zaslon s osamnaest novih widgeta, poboljšan je prikaz karte topline i prikaz upita na čekanju. Možete stvoriti neograničen broj individualno prilagodljivih nadzornih ploče za rješavanje potreba u cijeloj organizaciji.

INTEGRACIJA SA SCOM

SQL Diagnostic Manager Management Pack omogućuje jednostavnu integraciju s Microsoft System Center Operations Manager (SCOM). Management Pack propagira trenutni status, zdravlje i događaje iz svih promatranih instanci sve do Operations Managera, čime DBA i IT osoblje mogu dijeliti podatke na višim razinama tvrtke. Management Pack je jednostavan za instalaciju i opterećuje ni na koji način promatrane sustave.

Za više informacija pročitajte FAQ i pogledajte kratki videozapis od 5 minuta.

Također Vas pozivamo da psjetite i stranicu na engleskom jeziku.